Wie bitcoins heeft mag nu misschien
dolblij zijn met het rendement… Maar let op! Want straks staat de belastingdienst
gewoon op de stoep om af te rekenen. Tenzij je het zo aanpakt. Dat je belasting moet betalen over bitcoins of andere cryptovaluta, dat staat vast. De belastingdienst ziet ze namelijk als overige bezittingen. En die moet je opgeven als je aangifte gaat doen in april. Daar betaal je vermogensbelasting over. En dat geldt als je totale vermogen meer is dan 25.000 euro. Dat kan dus spaargeld zijn, maar ook vermogen uit bitcoins. Het lastige is: welke waarde geef je op. Want nu is die bitcoin misschien wel
10.000 dollar waard, maar daar heb je het waarschijnlijk niet voor gekocht. Nou hier heb je gewoon dikke mazzel dit jaar. Want de peildatum die de belastingdienst aanhoudt, is 1 januari van het jaar
waarover je aangifte doet. Voor 2017 is dat dus 1 januari 2017 en toen was die bitcoin nog een heel stuk minder waard, dan nu: 997 dollar, omgerekend zo’n 840 euro. Een stuk minder dan het bedrag dat je nu in je
virtuele wallet ziet staan. En hier heb je dus een voordeel. Maar die gigantische
prijsschommelingen van de bitcoin die kunnen ook in je nadeel werken. Want als je straks over 2018 belastingaangifte gaat doen, geldt ook de waarde van een bitcoin
op 1 januari van dát jaar, van 2018. Zelfs als de koers daarna helemaal is ingestort. Stel op 1 januari 2018 is die bitcoin 11.000 dollar waard en daarna gaat alles mis… Een bitcoin-beurs wordt gehackt…
De cryptomunt splitst zich af… En de koers gaat keihard naar beneden Aan het einde van het jaar
is zo’n bitcoin nog maar drie duizend dollar waard. Dan houdt de belastingdienst tóch die waarde van 11.000 dollar aan van januari en dan heb je dus een probleem. Dan zou je kunnen zeggen: ik haal die bitcoins snel van mijn
rekening af, voor 1 januari 2018 want dan heb ik dat probleem niet. Dan moet je het geld alleen niet op een spaarrekening zetten. Want dan betaal je er alsnog belasting over. Je moet het gaan uitgeven en snel! Koop een huis in cash… los je hypotheek af Dat mag allemaal van de belastingdienst. Het lijkt verleidelijk om het helemaal niet op te geven
bij de belastingaangifte. Omdat niemand kan nagaan
of je überhaupt bitcoins hebt… Maar dat mag niet. En als je toch doet, dan zou je wel eens
van een koude kermis thuis kunnen komen. In Amerika hebben
tussen 2013 en 2015 maar 802 Amerikanen belastingaangifte
gedaan over hun cryptomunten. Maar via de rechter zijn toen de
gegevens opgevraagd… en wat bleek… 14.000 bitcoinhandelaren
hielden hun transacties buiten het zicht van de fiscus
en kregen dus een naheffing. Politici in Nederland beginnen zich
inmiddels ook wat zorgen te maken. Het is een ideale manier om belasting te ontduiken… en dat moeten we natuurlijk voorkomen. Dus de PvdA vindt dat de
Belastingdienst en de Fiod hier scherp achterheen moeten. En als het mogelijk is, willen wij ook
de wet veranderen. Zodat transparant wordt voor de Belastingdienst.. Wie die bitcoinrekening hebben…
Wie die bitcoins bezit… zodat belastingontduiking wordt bestreden. We moeten vooral beseffen
dat dit niet alleen een Nederlands vraagstuk is, maar dat alle rijke, ontwikkelde landen hiermee zitten. De organisatie van
economische samenwerking, de Oeso… die praat hier ook over.
En wat ons betreft moeten ze de aanpak van belastingontwijking via bitcoin ook in hun actieprogramma gaan zetten. Wij willen dat de belastingdienst mensen voorlicht over de wijze waarop je
met dit soort investeringen moet omgaan zeker als je de jaarlijkse aangifte invult. Want ontduiken van belasting is
onacceptabel. Het kan dus niet zo zijn dat mensen via deze weg belasting ontduiken. Dus dat willen we voorkomen.